Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Επίθετα σε -ινος και ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ!

Είναι εύκολο να θυμόμαστε την ορθογραφία της κατάληξης των επιθέτων σε -ινοςΌλα γράφονται με γιώτα (ι) εκτός από κάποιες λίγες εξαιρέσεις. 
Δείτε τις εξαιρέσεις παρακάτω, μάθετέ τες και δεν θα ξαναδυσκολευτείτε ποτέ!!!

Με ήτα (η) γράφεται το: φτηνός

Με ύψιλον (υ) γράφονται τα: επικίνδυνος - ακίνδυνος, υπεύθυνος - ανεύθυνος

Με έψιλον γιώτα (ει) γράφονται τα: φωτεινός - σκοτεινός, υγιεινός - ανθυγιεινός, ορεινός, βορεινός, ταπεινός, ελεεινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου