Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

22. Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

Παρακολουθήστε το 22ο κεφάλαιο στην παρακάτω παρουσίαση. Σε κάποιες διαφάνειες λείπουν κάποιες λέξεις. Να τις βρείτε και να τις συμπληρώσετε στα σχόλια.


View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου